Beläggningsarbete

Beläggningsarbete sker inte sällan direkt ute hos kund då utrusningen oftast sitter fast monterat eller helt enkelt är en del av byggnaden så som betonggolv, fundament, bassänger, tak m m.
Vi belägger med:

Metallkompositbeläggningar stärker ytor, utrustning och konstruktioner samt skyddar och återuppbygger dem till sitt ursprungliga skick. Resultatet blir förbättrat kemiskt motstånd, ökat nötningsmotstånd samt minskad friktion.

Betong är ett av de vanligaste konstruktionsmaterialen inom industrin. Det är ett starkt material men i mycket eroderande och korrosiva förhållanden kan betong lätt skadas. Newtec identifierar problemen tillsammans med kunden och tar fram en nödvändig åtgärdsplan för lösning för att återställa angreppen.

Exempel på vanliga jobb:

• Skruvar & tråg
• Bassänger
• Brunnar
• Dammluckor
• Tankar
• Pumpar
• Fläktar
• Industrigolv
• Invallningar
• Massakar
• Rökgaskanaler
• Impregnering av betongytor
• Invallningar

 

Försäljning Tekniska Produkter samt ARC Produkter

Vi jobbar med AW Chestertons produkter och har försäljning av Tekniska Produkter samt ARC Kompositer. Typiska områden är:

Energi & resurser
Tillförlitlig kraftproduktion är beroende av att upprätthålla en konsekvent, ändamålsenlig prestanda kritisk och ofta komplex utrustning.

Process Industrin
Det varierande utbud av utrustning som används över företag inom processindustrin kräver en partner med djup utrustning och processkunskap .

Tillverkning Industrin
Värde och effektivitet är viktiga drivkrafter för tillverkningsföretag , Newtec är väl rustat för att möta dessa behov. Vår personal är alltid till hands för att möta era krav.

 

Tekniska Produkter

Industriella smörjmedel
Smörjmedelslösningar är konstruerade för att minska driftskostnaderna genom att förlänga utrustningens livslängd och förbättra kraftverkens effektivitet. Dessa högpresterande industriella fetter, oljor, pastor, och föreningar är utformade för att ge korrosionsskydd, ger energibesparingar och minska smörjmedel användning.

Metallbearbetning
Metallbearbetningsvätskor är utformade för att minimera friktionen i metallborttagningsprocessen, sänka värmealstring och verktygsslitage , och samtidigt förbättra produktiviteten och en del kvalitet.
Chesterton tillverkar en rad metallbearbetningsvätskor för borrning, gängning , och skärning, inklusive produkter för engångsbruk och cirkulationsapplikationer. Det finns två typer av vätskor: petroleum och syntetiska vattenbaserade d vätskor. De vattenbaserade syntetmaterial ger ytterligare fördelar av biologisk nedbrytbarhet, och är i sig säkrare i användning.

Rengöring samt avfettning
Rengöringsmedel och avfettningsmedel erbjuda ett brett spektrum av olika tekniker för att täcka de mest krävande applikationskrav . Dessa produkter omfattar vattenbaserade, syra, alkali, lösningsmedelsbaserad samt speciell rengöring för elektriska produkter. Dessa produkter har utvecklats för att förbättra effektiviteten, prestanda och produktivitet reningsprocessen i både underhåll och produktion.

Special underhållsprodukter
Industrirengöring är konstruerade för att stödja primära underhållsfunktioner för att öka hela anläggningen tillförlitlighet. Dessa högpresterande teknologier:
Reducera underhåll
Skydda miljön genom att sänka volymen av kemikalier som används
Spara arbete genom att minska tiden för mekaniska underhållsarbeten
Upprätthålla tillgängligheten genom ökad utrustning tillförlitlighet

Korrosionsbeständiga
Produkter konstruerade för att ge kort- och långsiktigt skydd av anläggningsutrustning . Finns i tunn- och tjockfilms, korrosionsskyddande föreningar. Urvalet omfattar produkter som ger långsiktigt men löstagbar korrosionsskydd . Dessa är idealiska för delar i transport och lagring.
Lätt att använda
Lite ytförberedelser
Kostnadseffektivt skydd av kritiska metallkomponenter

 

ARC Produkter

Metallbeläggningar
ARC metallbeläggningar stärka industriytor med omvälvande förbättringar som skyddar eller återuppbygga ursprungliga ytor. Resultaten är förbättrad kemisk och/eller nötningsbeständighet , såväl som friktionsreducerande förbättringar.

ARC industriella beläggningar har en beprövad 35-års erfarenhet i:

  • Ett brett utbud av processindustrier
  • Våt eller torr applikation
  • Ett flertal typer av processutrustning och tillhörande strukturer

Betongbeläggningar
Industribetongbeläggningar misslyckas ofta på grund av termisk expansion och kontraktion, och efterföljande sprickbildning och delaminering. ARC är speciellt framtagen industriella beläggningar överleva effekterna av termisk cykling genom att noga härma betong termisk expansion och kontraktion-resulterar i betydligt högre behöll vidhäftningen.
Denna flexibilitet, i kombination med ARC betongbeläggningar kemiska och mekaniska egenskaper, skapar en kraftfull yta förbättring att avsevärt öka tillförlitligheten och minska underhållskostnaderna.

 

Isolering

ENERGIBESPARING GENOM ISOLERING MED POLYURETANSKUM

En av dom största utgifterna i ett hus eller för industrin, är idag kostnaden för att värma eller kyla olika typer av media. Oavsett om det är luft, vatten, gas eller andra typer av media så finns det stora pengar att tjäna på att man använder ett isoleringsmaterial som är så effektivt som möjligt.

Newtec har länge jobbat med energibesparing genom kompositbeläggning av pumphus och isblästring av motorer och värmeelement. Vi kompletterar nu vår verksamhet genom att arbeta för ökad energibesparing genom isolering med polyuretanskum.

Sluten Cell Sprayskum

Detta sprayskum blir hårt när det härdat färdigt vilket innebär att det även förstärker olika typer av konstruktioner. Denna typ av skum är mycket tät och har ett mycket högt isolerings värde redan vid tunnare lager.

Dom isolerande egenskaperna hos slutna celler är större än hos den öppna cellen sprayskum, dels för att det kan bildar bubblor av isolerande gas i skummet (inte bara luft) som hjälper bromsa rörelsen av värme genom skummet. Tack vare dom slutna cellerna kan vi göra applikationer som blir vatten och vindtäta vilket ökar det faktiska isolerings värdet. På industriella beläggningar där vatten och fukt kan förstöra vanlig mineralull så är polyuretanskum ett mycket bra alternativ.

Det typiska U-värdet för slutna celler sprayskum är ca 0,021-0,023.

 

Öpen Cell Sprayskum

Öppen cell sprayskum är inte tät som sluten cell sprayskum, så det kommer inte att bidra till att stärka strukturen av byggnaden. Materialet har inte samma grad av isolerande effektivitet som den slutna cellen vid samma tjocklek men bättre än mineral ull . Den stora fördelen är att den ger mycket bra ljudisolering, den absorberar mer ljud i normala brusfrekvensområden. Eftersom spray skum har bättre isolerande egenskaper än mineralull (när samma tjocklek används), kan du uppnå samma U-värde genom att isolera ett tunnare skikt. Detta innebär att om utrymmet är en begränsning så kan sprayskum vara en lösning. Det du får på köpet är ett material som är vind och vattentätt så man slipper fukt/luftspärr och man slipper skarvar som annars försämrar den faktiska isoleringsförmågan.

Det typiska U-värdet för öppna celler sprayskum är ca 0,035.