Metallbearbetningsvätskor

Engångs produkter

388 Syntetisk Skärvätska

Säker, helsyntetisk för maskinbearbetning vid höga hastigheter och matning.Smörjmedlet är omvänt lösbart med stigande temperatur vilket ger en koncentrering av sm&ou...

390 Skärolja

Högvisköst, oljebaserat smörjmedel, förstärkt för extra krävande bearbetningsapplikationer.Användes till hårda eller mjuka stål.Verksamma tillsatser...

395 Gängolja

Gängolja Nr 395Icke korrosiv, icke missfärgande blandning förbättrar egenskaperna hos aluminium och andra metaller.Korroderar inte aliminium och andra mjuka metaller.Specialkompone...