Visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktion

Newtec Industriservice AB har en Visselblåsarfunktion här kan du rapportera misstanke om oegentligheter, lag- eller regelbrott som framkommit i ett arbetsrelaterat sammanhang där det finns ett intresse av att det kommer fram. Finns det andra saker ni anser vara fel, skriv gärna detta här.

Anmälan kan göras via webbformulär nedan, via telefon 0709784004 (Glenn Magnusson) eller e-post glenn.magnusson@newtec.se
Det går även att göra en anonym anmälan men då sker inte någon återkoppling till dig.

Rapportsida