ARC Produkter

Metallbeläggningar
METALL ANVÄNDS I STOR utsträckning i industriella utrustningar och konstruktioner. Fördelen är att metall ger den strukturella styrkan som behövs. Svagheten är att metallytan korroderar, oxiderar, kaviterar eller slits på grund av kontakt med fukt, partiklar, syre och/eller kemikalier. Detta gäller alla metaller och legeringar.
Korrosion samt kemikalieangrepp och i vissa fall i kombination med erosion, slitande media och höga temperaturer snabbar på nedbrytningen ytterligare. Newtec renoverar olika metallutrustningar och konstruktioner mot slitage, korrosion, kemikalieangrepp, kavitation och slag.

ARC industriella beläggningar har varit en beprövad metod i 35-års tid:

  • Ett brett utbud av processindustrier
  • Våt eller torr applikation
  • Ett flertal typer av processutrustning och tillhörande strukturer

 

Betongbeläggningar
INDUSTRIELLA BETONGBELÄGGNINGAR eroderar ofta på grund av termisk expansion och kontraktion som medför efterföljande sprickbildning. Newtecs kompositer är konstruerade för att stå emot effekterna av termiska cykler genom att efterlikna betongens termiska expansion och kontraktion. Våra kompositer har en mycket hög vidhäftning på betongen.
Beläggningar på betong kräver även kemisk resistens. För att en beläggning ska vara hållbar måste den klara av kontinuerlig exponering för extremt låga och höga pH-värden under omväxlande temperaturer. Vi har lång erfarenhet av att belägga ytor och konstruktioner i krävande miljöer, däribland massa- och pappers-, kemikalie- och avloppsindustrin. Newtec har rätt kompositlösningar för att skapa ett starkt och hållbart skydd mot slitage och kemikaliepåverkan. När betongytorna utsätts för kraftig, aggressiv kemisk attack eller slitage, kan vi med hjälp av rätt kompositer återskapa ytorna – ekonomiskt långsiktigt och miljövänligt.


 

Kemikalieskydd

Kemikalieskydd

När betongen tar stor skada av läckande syror belägger vi på Newtec det med ett mycket starkt komposit kemikalieskydd.

Läs mer
ARC 791

ARC 791

ARC 791 är en kvartsförstärkt komposit med höga prestanda avsedd för återuppbyggnad och renovering av betongytor, skydd av ny betong samt reparation av betong som skaldats av kemiska och fysiska angrepp.

Läs mer
ARC 855

ARC 855

ARC 855 är en avancerad keramisk komposit sammansatt för att skydda utrustning mot aggressiva kemiska angrepp, korrosion och erosion.

Läs mer