Rengöringsmedel och avfettning

Lösningsmedelsbaserad

274 Lågaromatisk Avfettning

Kraftigt avfettningsmedel för industriellt bruk som löser upp fett, olja, tjära och andra föroreningar som inte är lösliga i vatten och som förekommer i industriella...

276 ECC

Snabbavdunstande, lösningsbaserat avfettningsmedel som inte innehåller några klorerade eller ozonnedbrytande lösningsmedel.Avlägsnar snabbt olja, fett och andra föroren...

277 Metallrengöring

Metallrengöring 277 är framställd av ultrarent petroleumdestillat och fri från ozonnedbrytande ämnen.Metallrengöring 277 är ett kraftigt industriellt rengöring...

294 CSD

Chestertons 294 CSD är en snabbverkande avfettare av väsentliga utrustningskomponenter för industribruk. Den innehåller inga klorerade, aromatiska ämnen eller lösningsme...