Beläggningsarbete

Beläggningsarbete sker inte sällan direkt ute hos kund då utrusningen oftast sitter fast monterat eller helt enkelt är en del av byggnaden så som betonggolv, fundament, bassänger, tak m m.
Vi belägger med:

Metallkompositbeläggningar stärker ytor, utrustning och konstruktioner samt skyddar och återuppbygger dem till sitt ursprungliga skick. Resultatet blir förbättrat kemiskt motstånd, ökat nötningsmotstånd samt minskad friktion.

Betong är ett av de vanligaste konstruktionsmaterialen inom industrin. Det är ett starkt material men i mycket eroderande och korrosiva förhållanden kan betong lätt skadas. Newtec identifierar problemen tillsammans med kunden och tar fram en nödvändig åtgärdsplan för lösning för att återställa angreppen.

Exempel på vanliga jobb:

• Skruvar & tråg
• Bassänger
• Brunnar
• Dammluckor
• Tankar
• Pumpar
• Fläktar
• Industrigolv
• Invallningar
• Massakar
• Rökgaskanaler
• Impregnering av betongytor
• Invallningar
• Betongfundament
 

Vår personal i aktion.

Björn Nordgren  
Malena Nilsson  
Glenn Magnusson