Rengöringsmedel och avfettning

Alkali baserat

218 HDP

Chesterton® 218 HDP är ett av de kraftfullaste icke skummande flytande avfettningsmedel som finns på marknaden idag.Utvecklat för att övervinna följande typiska problem s...

235 SSC högalkaliskt avfettningsmedel

Ett högalkaliskt avfettningsmedel som är biologiskt nedbrytbart.Ett vattenbaserat medel som används bl a för hartsbekämpning inom papper och cellulosaindustrin.Kraftfullt reng...

360 Fosfatfritt Rengöringsmedel

Biologiskt nedbrytbart vattenbaserat rengöringsmedel för industriellt bruk avsett för miljökänsliga områden.Särskilt effektivt mot animaliska och vegetabiliska oljo...

803 Industri & Maskin Rengöring

Chesterton® IMS 803 II är ett av de mest kraftfulla avfettningsmedel på marknaden idag som ej är baserat på lösningsmedel.Det innehåller en aggressiv vattenaktiver...

820 KPC

Bästa tänkbara lösning vid ultraljudtvättning.Ett vattenbaserat ämne som är framtaget för avlägsnande av olja och fett. Biologiskt nedbrytbart.En ny generation ...