Övrigt

Korrosionskydd

740 H.D Rostskydd

Korrosionsskyddande beläggning som ger extra kraftigt långtidsskydd för metall, verktyg, fixturer, detaljer under tillverkning, utrustning, tankar, maskiner, rör, gjutna detaljer,...

763 Rostneutralisering

Unik vätska som på elektrokemisk väg omvandlar järnoxid (rost) till en icke korrosionsbenägen yta.Detta är en alternativ ytbehandlingsmetod sandblästring som ger l&...

775 Fuktskydd

Effektivt borttagbart, korrosionshindrande fuktskydd som ger en klar skyddande film på metaller under tillverkning, lagring, transport och användning.Skyddar ny metall mot korrosion.Trä...