ARC BETONG

Betong

ARC 791

ARC 797Varje förpackning innehåller en tvåkomponent primer (ARC 797 primer) som är förpackad i rätt blandningsproportioner. Tillsätt primer del B till behåll...

ARC 988

En kvartsförstärkt komposit med höga prestanda avsedd för återuppbyggnad och renovering av betongytor, skydda ny betong samt renovering av betong skadad av kemiska och fysisk...

ARC CS2

En avancerad komposit avsedd att skydda betongytor mot svaga kemiska angrepp. Den appliceras normalt med en tjocklek på 375 mikron per skikt. Krympfri, 100% fasta ämnen.ARC CS2 är en k...

ARC CS4

En avancerad komposit sammansatt för att skydda betongytor mot aggressiva kemiska angrepp. Produkten appliceras normalt med en tjocklek på 250 - 375 µm per skikt i ett system med 2 sk...

ARC EG-1(E)

Använd ARC EG-1(E) för att snabbt reparera skadad betong, inklusive hål och skador upp till 30 cm (12 tum). ARC EG-1(E) binder till torr och fuktig betong,är snabb härdande o...

ARC S1HB (E)

Ett avancerat kompositmaterial med tjockskikt utvecklat för att skyddabetong- och metallytor mot korrosion och kemiska angrepp. Produktenappliceras normalt med en tjocklek på 1 – 2 mm...

NVE TC - NVE Top Coat System

ARC NVE är ett avancerat, kvartsförstärkt beklädnadsmaterial av modifierad novolacvinylester som är uppbyggt av tre komponenter och kan appliceras både på horisont...

NVE VC - NVE Veil Coat System

ARC NVE VC (Veil Coat - täckskikt) är ett täckskikt av modifierad epoxynovolacvinylester bestående av två komponenter som appliceras med pensel, rulle eller spruta till en v...