Tekniska Produkter

Industriella smörjmedel
Smörjmedelslösningar är konstruerade för att minska driftskostnaderna genom att förlänga utrustningens livslängd och förbättra effektiviteten av dessa. Högpresterande industriella fetter, oljor, pastor och föreningar är utformade för att ge korrosionsskydd, ge energibesparingar och minska användning av smörjmedel. 

Metallbearbetning
Metallbearbetningsvätskor är utformade för att minimera friktionen i metallborttagningsprocessen, sänka värmealstring och verktygsslitage och samtidigt förbättra produktiviteten.
Chesterton tillverkar en rad metallbearbetningsvätskor för borrning, gängning och skärning inklusive produkter för engångsbruk och cirkulationsapplikationer. Det finns två typer av vätskor: petroleum och syntetiska vattenbaserade vätskor. De vattenbaserade syntetmaterialen ger ytterligare fördelar av biologisk nedbrytbarhet och är i sig säkrare i användning.

Rengöring samt avfettning
Rengöringsmedel och avfettningsmedel erbjuds ett brett spektrum av olika tekniker för att täcka de mest krävande applikationskrav. Dessa produkter är vatten, syra, alkali och lösningsmedelsbaserade. De har utvecklats för att förbättra effektiviteten, prestanda, produktivitet och reningsprocessen i både underhåll och produktion.

Special underhållsprodukter
Industrirengöring är konstruerad för att stödja primära underhållsfunktioner och för att öka hela anläggningens tillförlitlighet. Detta innebär:

  • Reducera underhåll
  • Skydda miljön genom att sänka volymen av kemikalier som används
  • Spara arbete genom att minska tiden för mekaniska underhållsarbeten
  • Upprätthålla tillgängligheten genom att öka utrustningens tillförlitlighet

Korrosionsbeständiga
Produkter konstruerade för att ge kort- och långsiktigt skydd av anläggningsutrustning. Finns i tunn- och tjockfilms korrosionsskyddande föreningar. Urvalet omfattar produkter som ger långsiktigt men löstagbar korrosionsskydd. Dessa är idealiska för delar i transport och lagring.

  • Lätt att använda
  • Lite ytförberedelser
  • Kostnadseffektivt skydd av kritiska metallkomponenter