Fett och smörjmedel

Solid

787 Smörjpasta

Ett halvfast smörjmedel för hög temperatur och extrema tryck som lämnar en fast smörjande film i långt efter det att smörjmedlet har pressats bort.Det rena syntetis...