ARC METALL

Metall

ARC 10

En förstärkt komposit för renovering och skydd av metallytor. Den är bearbetningsbar och har utmärkta egenskaper med avseende på tryckhållfasthet, kemisk och korro...

ARC 5

ARC 5 är en avancerad komposit framtagen för akut renovering och beläggning av metallkomponenter utsatta för måttligt slitage och korrosion. Den kan användas för at...

ARC 5ES

ARC 5 är en avancerad komposit framtagen för akut renovering och beläggning av metallkomponenter utsatta för måttligt slitage och korrosion. Den kan användas för at...

ARC 855

ARC 855En avancerad keramisk komposit sammansatt för att skydda utrustning mot aggressiva kemiska angrepp, korrosion och erosion.  Produkten är en komposit med låg viskositet som ...

ARC 858

'En avancerad keramisk komposit för renovering och skydd av alla metallytor utsatta för erosion, korrosion och kemiska angrepp.  Den appliceras normalt med en tjocklek av 1,5 mm ell...

ARC BX1

En avancerad keramisk komposit för byggnadsindustrin avsedd för reparation och skydd av metallytor som utsätts för kraftig erosion, korrosion och kemikalieangrepp. Appliceras norma...

ARC BX2

ARC BX2 är en avancerad keramisk komposit för byggnadsindustrin avsedd för reparation och skydd av metallytor som utsätts för kraftig erosion, korrosion och kemikalieangrepp. ...

ARC BX5

Snabbhärdande, 100 % torrhalt, keramiskt armerat,flerkomponentsystem, formulerat för måttligt glidande slitage somorsakas av små partiklar. ARC BX5 industriell ytbeläggning&...

ARC HT-S

ARC HT-S är en värmetålig och korrosionsbeständig beläggning för tillämpningar som är i kontinuerlig drift vid höga temperaturer. Den appliceras enkelt me...

ARC HT-T

En avancerad keramisk komposit utvecklad för att skydda utrustning som är nedsänkt i heta vattenlösningar från korrosion och erosion. Systemet innehåller en komposit me...

ARC IBX1

En avancerad epoxy- och uretankomposit for reparation och skydd av metallytor som utsätts for kraftig nötning och slagpåkänning. Appliceras normalt med en skikttjocklek på m...

ARC MX1

En avancerad keramkomposit för renovering och skydd av alla metallytor utsatta för svårt frätning, nötning och kemiska angrepp. Den appliceras med en tjocklek av 6 mm eller m...

ARC MX2

ARC MX2 är en avancerad keramkomposit för renovering och skydd av alla typer av metallytor som utsätts för hårt slitage, korrosion och kemiska angrepp. Den appliceras med en ...

ARC S1PW

Armerad tunnfilmsbeläggning med 100 % torrhalt som skyddarstrukturer mot kemikalieangrepp, erosion och korrosion. ARC S1PWär godkänd för användning i kallvattensystem som kr&a...

ARC S2 (E)

En avancerad keramkomposit för renovering och skydd av alla metallytor. Den appliceras normalt med en tjocklek av 250 µm/skikt. Krympfri, 100% homogen. Färgerna är grå och g...

ARC S4+

En avancerad polymerkomposit som skyddar utrustning mot aggressiva kemiska angrepp och korrosion. Produkten appliceras normalt i två skikt med spruta, pensel eller rulle, med en nominell skikttj...

ARC S5

Sprutbar beläggning för nedsänkning i vätskor med extremt höga temperaturer på upp till 180 ºC (356 ºF). Passar perfekt för processkärl med höga...

ARC S7

ARC S7 är en ytbeläggning bestående av epoxinovolackvinylester med låg halt av flyktiga organiska föreningar avsedd för höga temperaturer i applikationer med aggre...

ARC SD4i

En avancerad keramkomposit för renovering och skydd av metallytor som är nedsänkta i vätska. Den appliceras normalt med en tjocklek på mellan 250 till 375 µm per skikt....

ARC T7 AR

En skyddande beläggning, baserad på epoxinovolacvinylester, för hög temperatur och exponering för kemikalier, som kan inkluderaaggressiva kemikalier och nötande för...