UTFÖRDA PROJEKT


Barktrumma

Hårt åtgången barktrumma, mycket stort slitage

Bassäng tätning

Bassängen läcker i fogar på flera ställen

Bassänger - Gjuteri

Vattenblästring och kompositbeläggning av slambassäng

Bassänger - Pappersindustrin

Reparation av kant på sedimenteringbassäng med Kompositmaterial ARC 791 V.

Bassängkant - Pappersindustrin

Renovering av bassängkant

Beläggning av pumphus

Beläggning av omega pump

Beläggning av skruv

Rep av skruv samt beläggning

Beläggning av vals

Blästring och beläggning av ledvals

Beläggning av vals

Korrosion samt glasfibersläpp

Betong - Gjuteri

Vattenblästring och komposit beläggning av bassäng

Betong - Massabruk

Beläggning av golv asklakning med ARC 791 och ARC CS4.

Betong - Vattenkraft

Beläggning av 30m2/tunnel i minst 10 tunnlar med 10 mm ARC 791

Betongfundament - Massaindustrin

Målning av fundament till råvattenpump

Betonggolv/Fundament

Frätskador på golv och fundament

Betongskydd

Frätskador på betong

Fläkt

Slitage i fläkt

Golv

Halt golv samt uppgjutning av sarg

Golv - Kemikalieresistent

Betongen angripen av kemikalier

Golv - Massabruk

Beläggning av golv med ARC CS4

Golv & Fundamentbeläggning

Slitet och kemikalieansatt golv, fundament åtgärdas som är trasiga

Hydraulcylinder - Pappersbruk

Beläggning av hudraulcylindrar med ARC S2

Hållare till omrörare

Korrosionsproblem

Invallning

Frätskador Invallning

Invallning - Massabruk

Tvättning samt beläggning med ARC CS4

Kantreperation på vals

Kompositbeläggning av valskant

Kantreperation på vals

Kantlyft/underkorrosion på gummibeläggning

Kemikalieresistenta - Blyindustri

Hetvattentvättning och kompositbeläggning av vägg

Kompositbeläggning av suglåda

Massabruk - Kompositbeläggning

Kona - Massabruk

Blästring och kompositbeläggning av kona med MXHT Värme härdning

Korrosion i pump

Extremt hård korrosionskadad pump

Krosspump

Sliten beläggning i krosspump

Krosspump - Pappersindustri

Service av kompositbeläggning i krosspump.

Kulventil

Beläggning av ny kulventil

Kvarn - Livsmedel

Blästring och kompositbeläggning av kvarn med ARC 855

Labyrintringar - Vattenkraft

Spacklas upp med ARC 858 samt alla ytor ska läggas med två lager ARC 855 Grå

Lager samt lagerhus

Byte av lager samt beläggning av lagerhus

Lagerhus - Pappersindustri

Målning av 4 st lagerhus

Lagerhus på pappersbruk

Beläggning av lagerhus med ARC 855

Lagring - Pappersindustri

Blästring och Komposit beläggning av lagring

Ledvals

Kompositbeläggning av ledvals

Ledvals

Dåligt belag på ledvals

Ledvals - Pappersindustri

Blästring och kompositbeläggning av ledvals med ARC S2

Massatillverkning - Kemikalieresistent

Kemikalieangrepp och fel lutning på golv

Målning av Växellådor

Målningssystem enligt OS2C3

Oljekylare

Rengörning av tuber samt beläggning av gavlar m 855 på oljekylare.

Paraskruv - Pappersindustri

Skruv som varit påläggsvetsad och utan avtagbara riva tänder

Pump

Rostangripen Pump

Pump - Avloppsreningsverk

Blästring och kompositbeläggning av pumphus o pumphjul.

Pump - Massabruk

Blästring och kompositbeläggning av pump Z 25181

Pump - Massabruk

Blästring och kompositbeläggning av råvattenpump Z23-708

Pump - Pappersindustrin

Blästring och kompositbeläggning av kylvattenpump Z22-356 avdelning vattenverk.

Pump - Pappersindustrin

Blästring och kompositbeläggning av kylvattenpump Z22-356 avdelning vattenverk.

Pump - Petrokemi

Blästring samt ytbehandling med ARC 855, ARC 858

Pump - Petrokemi

Beläggas med arc 858 för att bygga upp skadorna sen skall huset beläggas med arc 855

Pump - Vattenverk

Kompositbeläggning av våtdelar i KSB pump

Pump. KSB Omega. V 150

Korrosion samt slitageskador

Pumpar - Energiverk

Blästring och kompositbeläggning av pumphus och pumphjul med ARC BX2

Pumpbeläggning

Kompositbeläggning av pump

Pumpbeläggning

Blästring och kompositbeläggning av vätskeberörda delar i pump

Pumphjul - Avloppsreningsverk

Blästring och beläggning med ARC 858 o 855 i två lager på KSB pump.

Pumphus

Slitage av pumphus

Pumphus

Slitageskador på pump

Pumphus

Pumphus som skall korrosionskyddas

Pumphus utan hjul med slitringar

Beläggning av pump med ARC 855

Pumpslitage

Pumpen mycket sliten

Rotor - Livsmedel

Beläggning av Rotor med ARC 855

Råvattenpump

Råvattenpump med korrosionsskador

Rörböj - Vattenverk

Blästring och kompositbeläggning av rörböj 400mm längd 1000mm. Beläggs med ARC 855.

Sandhållare

Blästring och kompositbeläggning av 2 st. sandbehållare invändigt

Schaberhållare - Pappersindustrin

Beläggning av schaberhållare med s2

Skruv - Avloppsreningsverk

Blästring och kompositbeläggning av transportskruv med ARC BX2.

Skruv - Pappersindustri

Renovering av skruv

Skruvar

Beläggning av nytillverkade skruvar

Skruvar - HTS

Blästring och kompositbeläggning av HST skruvar

Skruvar - Pappersindustrin

Renovering av 2st transportskruv

Skruvslampump - Avloppsreningsverk

Renovering av pumphus med ARC 858, ARC 855

Skumtrumma med korrosion

Skumtrumma med hårt slitage och korrosion

Slampumpbeläggning

Beläggning av slampump

Sliten kvistkona

Svetslagning och kompositbeläggning, bx1

Stokerbord

Slitage i stokerbord

Suglåda - Massabruk

Blästring och kompositbeläggning av suglåda.

Suglåda - Pappersindustri

Bättringsmålning av suglåda för sugpress.

Suglåda - Pappersindustri

Beläggning av suglåda.

Tak

Lagning av fundament kring luckor samt tätning av tak

Utsliten pump

Slitage+kemikalier i Pumphus, lite rester av klordioxid

Valsar - Pappersindustrin

Renovering av vals innefattande:

Valsar - Pappersindustrin

Renovering av 2 st valsar

Valsar - Pappersindustrin

Renovering av 3 st ledvalsar innefattande:

Valsar - Pappersindustrin

Kantreparation med Kompositmaterial

Valsservice

Krackelerad beläggning

Vattenkraft - Golv

Durkplåten rostar och är hal

Växellåda - Pappersindustri

Målning av växellåda