Kvalitet & Service

Policy – kvalité, miljö samt arbetsmiljö

Alltid tillgängliga och visar vägen till en bättre totalekonomi.

Med våra kunder följer vi upp resultatet av insatserna i verksamheten.
Sträva efter ständig förbättring, ökad kundnytta och nöjdare kunder, inom både försäljnings- och serviceverksamheten.

Öka medvetenheten hos våra kunder vad gäller investeringar som leder till minskade utsläpp till luft och vatten.
Att användningen av våra produkter ges en minimerad energiförbrukning och en minimal användning av reservdelar, vilket sparar miljö och resurser.

  • En säker arbetsmiljö är en kärnfråga.
  • Skapa en aktiv arbetsmiljö som är stimulerande att arbeta i.
  • Nolltolerans av personskador.

Ledningen och arbetstagare har ett åtagande att förebygga skada och ohälsa samt föroreningar.
Ständig förbättringsprocess som hjälper både individen samt företaget att nå målen i vår arbetsmiljösträvan.
Vidta alla nödvändiga förebyggande skyddsarbeten både i verkstad samt på entreprenadsjobb.

Alla medarbetare följer alla lagar och förordningar och andra krav.