Om Newtec Industriservice AB

Newtec Industriservice AB 556402-7521

VD Björn Nordgren har ordet

NEWTEC ARBETAR SEDAN 1987 med marknadsledande kompositmaterial som skyddar och ökar livslängden på kundens investeringar. Vi reparerar, underhåller och uppgraderar utsatta ytor, konstruktioner och övrig driftsutrustning vilket ger ökad lönsamhet för våra kunder.

Newtec har i närmare 30 år utvecklat metoder och lösningar för att industrin ska få en optimal driftstillgänglighet på utrustning samt ett lönsamt underhåll. Vi står för kvalitet, kunskap och service. Med rätt kompositer kan vi återskapa hållbara ytor – ekonomiskt långsiktigt och miljövänligt.

Historiska händelser

1987 Industrispecialisten AB startar i Kungälv.

1994 Industrispecialisten delas upp i två bolag, Newtec Kemiteknik AB och Protoma AB.

2003 Newtec bygger verkstad.

2008 Newtec har 45 anställda och en omsättning på 50 miljoner.

2008 Premier Manufacturing Support Service AB som ägdes till 100 % av Voith AG, förvärvar Newtec Kemiteknik AB den 30 april.

2011-08-01 Newtec Kemiteknik AB förvärvas tillbaka och byter namn till Newtec Industriservice AB. Verksamheten med kompositer, produktförsäljning och industriservice startar igen med huvudkontor i Göteborg och verkstad i Grums.

Newtec arbetar löpande med miljö- och kvalitetsfrågor, både vad gäller den interna som externa arbetsmiljön. Vi arbetar kontinuerligt med ständiga förbättringar. Vi sätter hälsa, miljö och säkerhetsfrågor högst på agendan.
Vi är certifierade för ISO 9001, 14001 samt 45001.

Björn Nordgren

VD


Vår leverantör Chesterton och Certificeringsbolag.

Björn Nordgren  
Malena Nilsson  
Glenn Magnusson