ARC Produkter

Metallbeläggningar
ARC metallbeläggningar stärka industriytor med omvälvande förbättringar som skyddar eller återuppbygga ursprungliga ytor. Resultaten är förbättrad kemisk och/eller nötningsbeständighet , såväl som friktionsreducerande förbättringar.

ARC industriella beläggningar har en beprövad 35-års erfarenhet i:

  • Ett brett utbud av processindustrier
  • Våt eller torr applikation
  • Ett flertal typer av processutrustning och tillhörande strukturer

Betongbeläggningar
Industribetongbeläggningar misslyckas ofta på grund av termisk expansion och kontraktion, och efterföljande sprickbildning och delaminering. ARC är speciellt framtagen industriella beläggningar överleva effekterna av termisk cykling genom att noga härma betong termisk expansion och kontraktion-resulterar i betydligt högre behöll vidhäftningen.
Denna flexibilitet, i kombination med ARC betongbeläggningar kemiska och mekaniska egenskaper, skapar en kraftfull yta förbättring att avsevärt öka tillförlitligheten och minska underhållskostnaderna.